Aktuálne pandemické opatrenia

Penzión Caritas** Charitný dom  bude od pondelka 16. augusta poskytovať služby svojim hosťom v režime OTP

 

Pre účely tohto režimu OTP, je pri návšteve v Penzióne Caritas** Charitný dom potrebné preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 (negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu / negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

PROSÍME, ZADOVÁŽTE SI PRÍSLUŠNÝ DOKLAD

 

Aktuálne platná a účinná vyhláška ÚVZSR umožňuje prevádzkovateľovi Penziónu Caritas** Charitný dom ,  spoločnosti Caritas Spiš, s.r.o., a jeho zamestnancom požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov prevádzky Penziónu Caritas** Charitný dom predloženie príslušného vyššie uvedeného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z uvedených skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ Penziónu Caritas** Charitný dom, ako aj jeho zamestnanci, oprávnený nahliadnuť.

 

Všetky aktuálne platné a účinné vyhlášky ÚVZSR, ako aj príslušných RÚVZ, nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Vestník vlády SR/2021 (https://www.minv.sk/?2021-2).

 

Na náhle požiadavky o zmenu termínu pobytu súvisiace so zhoršením zdravotného stavu reagujeme zrušením alebo presunutím pobytu podľa požiadaviek a obsadenosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosíme, kontaktujte recepciu Penziónu Caritas** Charitný dom telefonicky na +421 52 44 22  630 , +421 905 918 664 alebo e-mailom recepcia@penzioncaritas.sk

 

 

Ďakujeme, že dodržiavate všetky podmienky a akceptujete prípadný diskomfort v ponuke služieb.