Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre účely ubytovania v Charitnom domove Dolný Smokovec, 059 81 Dolný Smokovec 19.

 

Pri ubytovaní v priestoroch Charitného domovu Dolný Smokovec, 059 81 Dolný Smokovec 19, prevádzkovateľ: Caritas Spiš, s.r.o., Spišská Kapitula 4, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 46 357 882, DIČ: 2023386156 zachováva záväzné zásady ochrany osobných údajov.

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom vyplnenia formulára na www.penzioncaritas.sk zaslaním prihlasovacieho e-mailu alebo telefonicky.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že pre účely ubytovania je nevyhnutné poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu bydliska, e-mailový a telefonický kontakt. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v rámci platby prevádzkovateľ páruje uhradenú platbu s poskytnutými osobnými údajmi pre účely ubytovania a vedenia účtovníctva. Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje môže prevádzkovateľ ďalej spracovávať na archivačné a štatistické účely.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh ma začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu a že poskytnuté údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez súhlasu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

Caritas Spiš, s.r.o., prevádzka charitný domov Dolný Smokovec 19, 059 81